نوشته‌ها

تفاوت میان کارگزار و نماینده بیمه چیست؟

خریدهوشمندانه بیمه✌?

?پاسخ به یک سوال:
تفاوت میان کارگزار و نماینده بیمه چیست؟
میان فعالیت کارگزارى و نمایندگى بیمه دو تفاوت اساسی وجود دارد:
۱⃣نمایندگی بیمه فقط خدمات شرکت بیمه ‌طرف قرارداد را به مشتریان عرضه می کند، اما کارگزار مجاز به عرضه بیمه از طرف تمام شرکت‌های بیمه است.
۲⃣نمایندگى از طرف شرکت بیمه، مجاز به صدور بیمه ‏نامه است،اما کارگزار فقط پیشنهاد بیمه ‏گذار را به شرکت بیمه ارائه می دهد و آن شرکت، بیمه‏ نامه‌ مربوطه را صادر می کند.