نوشته‌ها

وام بیمه عمر

شرایط وام بیمه عمر

داشتن مزیت دریافت وام از مهمترین مزایای بیمه عمر است که هر فرد می تواند از این مزیت به راحتی استفاده کرده و تحت پوشش های بیمه ای نیز همچنان قرار داشته باشد. گرفتن وام از سپرده بیمه نامه بدون هیچ گونه تشریفات اداری انجام میشود. این مزیت بیمه عمر به بیمه شده این امکان را می دهد که قبل از پایان قرارداد هر زمان که نیاز به استفاده از اندوخته بیمه باشد از محل بیمه نامه خود برداشت داشته باشد.
در واقع می توان گفت که با این مزیت بیمه گذار می تواند از مبالغی که به عنوان حق بیمه پرداخت کرده است و سود روز شمار پرداخت شده از آن استفاده نماید.
شرایط وام بیمه نامه عمر: بر اساس شرایط بیمه نامه عمر  می توانید از این مزیت بیمه نامه استفاده نمایید.
-پرداخت وام تا سقف ۹۰درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه عمر در پایان سال دوم
-سودی که بابت بازپرداخت بیمه نامه پرداخت باید شود حداکثر ۴ درصد بیش از سود تضمینی می باشد.
-بازپرداخت وام بیمه نامه عمر حداکثر تا ۲۴ قسط و دو سال می باشد.

لازم به ذکر است که میزان اندوخته بیمه نامه در جدول بیمه عمر محاسبه شده و آورده می شود که هر فردی بر اساس هر حق بیمه ای که پرداخت می کند می تواند از محل این اندوخته برداشت نماید.

البته این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر در بیمه عمر وام بگیرید همچنان پوشش های بیمه ای شما برقرار بوده و اینکه بر اساس شرایط بیمه عمر دریافت وام از محل اندوخته بیمه عمر  بدون نیاز به تشریفات اداری و بدون نیاز به هر گونه ضمانت چک و یا سفته می باشد و در طی فاصله چند روز کاری به شماره حساب بیمه گذار واریز می شود و یا طی حوا له ای به وی تحویل داده می شود.