نوشته‌ها

بیمه عمر کوثر

بیمه عمر کوثر

بیمه عمر همیشه نشانه ای از آرامش و اطمینان برای همه افراد مخصوصا برای بیمه گذاران این بیمه نامه می باشد. اگر برای سرمایه گذاری به همراه پوشش های ویژه این بیمه نامه می تواند از مزایای داشتن بیمه عمر کوثر باشد. شرکت بیمه کوثر نیز برای بیمه های عمر این شرکت طرح های گوناگونی را ارائه می دهد ، برخی از این طرح ها عبارتند از :
بیمه عمر و سرمایه گذاری کوثر
بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان کوثر
بیمه عمر زمانی انفرادی
بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی
برخی از مزایای بیمه عمر کوثر
-برخورداری از سرمایه فوت و سایر پوشش های بیمه ای
-پوشش فوت به علت حادثه
-پوشش امراض خاص
-پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه
-غرامت نقص عضو و از کارافتادگی
-دریافت وام بدون نیاز به ضامن
-برخورداری از معافیت مالیاتی برای بیمه گذار
-بهره مندی از سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری علاوه بر سود تضمینی بیمه نامه ها
-امکان دریافت اندوخته بیمه نامه به صورت مستمری در سررسید بیمه نامه
–  امکان پرداخت نقص عضو ناشی از حادثه معادل ۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت
-ارائه پوشش بیماری تا ۱۵ سالگی در طرح فرزندان
– حداکثر سرمایه فوت برای طرح فرزندان ناشی از حادثه ۲برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و به انتخاب بیمه گذار می باشد که در جدول بیمه عمر قابل مشاهده می باشد.

راهنمای دریافت خسارت بیمه عمر کوثر

بیمه گذاران محترم می توانند با به همراه داشتن مدارک لازم برای دریافت خسارت، به هر یک از شعب بیمه کوثر در سراسر کشور مراجعه فرمایند.

مدارک لازم برای دریافت خسارت پوشش فوت:

 1.   فرم/نامه اعلام خسارت بیمه گذار
 2.   اصل بیمه‌نامه متوفی
 3.   الحاقیه‌های بیمه نامه
 4.   اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه باطل شده (کلیه صفحات) و کارت ملی متوفی ( بیمه شده )
 5.   اصل یا تصویر برابر اصل شده خلاصه رونوشت فوت صادره از ثبت احوال
 6.   گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت و تاریخ فوت
 7.   گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم یا برابر اصل گردیده و نام بیمه شده در آن ذکر شده باشد.(ممهور به مهر مقامات انتظامی) (درصورت فوت حادثه)
 8.  جواز دفن
 9.   فرم تعیین ذینفع ( در صوت عدم تکمیل فرم تعیین ذینفع ، ارایه انحصار وراثت برابر اصل شده دادگستری که در آن سهم الارث هر یک از وراث مشخص شده باشد الزامی است )
 10.  تصویر تایید شده کلیه صفحات شناسنامه  و کارت ملی وراث قانونی یا ذینفع ها
 11.  تصویر برابر اصل شده گواهینامه معتبر بیمه شده متوفی متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورت وقوع ۱۱ فوت بر اثر رانندگی
 12. مدارک کپی برابر اصل شده بیمارستان
 13. فرم مشخصات و اطلاعات بانکی
 14. تصویر فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری که توسط متقاضی تکمیل گردیده است
 15. فرم رضایت نامه گیرنده خسارت

نکته: بیمه گذار یا ذینفع موظف است در صورت فوت بیمه شده مراتب را به صورت کتبی و با ذکر علت آن در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت (مگر در موارد غیر عادی) به اطلاع بیمه گر برساند و متعاقب آن مدارک درخواستی را جهت رسیدگی به بیمه گر ارائه نماید.

 مدارک لازم برای دریافت خسارت پوشش امراض خاص:

 1. فرم/نامه اعلام خسارت بیمه گذار
 2. اصل بیمه ‌نامه
 3. الحاقیه‌ های بیمه نامه
 4. تصویر برابر اصل شده شناسنامه(کلیه صفحات) و کارت ملی بیمه شده یا ذینفعان(در صورت فوت بیمه شده )
 5. کلیه مدارک پزشکی در ارتباط با تایید امراض خاص مطابق با فرم مربوطه
 6. فرم اعلام نظر پزشک معتمد بیمه گر مبنی برتایید امراض خاص
 7. تصویر فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری که توسط متقاضی تکمیل گردیده است
 8. فرم مشخصات و اطلاعات بانکی
 9. فرم رضایت نامه گیرنده خسارت

مدارک لازم برای دریافت خسارت پوشش معافیت:

 1. فرم/نامه اعلام خسارت بیمه گذار
 2. اصل بیمه‌نامه
 3. الحاقیه‌های بیمه نامه
 4. حکم کار گزینی بیمه شده در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده
 5. حکم کار گزینی بیمه شده در زمان وقوع غرامت
 6. گواهی پزشک معتمد بیمه گر مبنی بر از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده
 7. کلیه مدارک پزشکی و رادیو گرافی های انجام شده در ارتباط با از کار افتادگی دائم و کلی بیمه شده
 8. تصویر فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری که توسط متقاضی تکمیل گردیده است
 9. تصویر برابر اصل شده گواهینامه معتبر بیمه شده حادثه دیده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورت
 10. وقوع ازکار افتادگی بر اثر حادثه رانندگی

مدارک لازم برای دریافت خسارت پوشش نقص عضو:

 1. فرم/نامه اعلام خسارت بیمه گذار
 2. اصل بیمه‌نامه
 3. الحاقیه‌های بیمه نامه
 4. نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر نقص عضو
 5. کلیه مدارک پزشکی مربوط به وقوع حادثه
 6. تصویر فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری که توسط بیمه شده تکمیل گردیده است
 7. تصویر برابر اصل شده گواهینامه معتبر بیمه شده حادثه دیده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورت وقوع نقص عضو بر اثر حادثه رانندگی
 8. گزارش نیروی انتظامی مبنی بر وقوع حادثه که منجر به خسارت نقص عضو شده است
 9. کزارش از محل کار شخص حادثه دیده مبنی بر تایید وقوع حادثه