نوشته‌ها

بیمه عمر معلم

بیمه عمر معلم

شرکت بیمه معلم یکی از شرکتهای بیمه ای است که بیمه عمر و سرمایه گذاری را به بیمه گذاران خود ارائه می دهد. با خرید بیمه عمر معلم می توانید از همه پوشش های فوت، نقص عضو و بیماری و  … برخوردار شوید. با سودی که شرکت بیمه معلم به بیمه گذاران خود پرداخت می کند یک سرمایه گذاری مطمئن برای یک دوره بلند مدت شکل می گیرد.

پوشش های بیمه عمر معلم
– ارائه پوشش فوت ناگهانی به بیمه گذاران تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
-تشکیل اندوخته قابل توجه برای بیمه گذاران در طول مدت قرارداد و پرداخت این اندوخته به همراه سرمایه فوت به ذینفعان این بیمه نامه
-پرداخت پوشش ازکارافتادگی به بیمه گذار بر اساس شرایط بیمه عمر
-داشتن پوشش نقص عضو ناشی از حادثه، اگر نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی و دائم اتفاق بیافتد، میزان این پوشش کاملا وابسته به حق بیمه پرداختی بیمه گذار می باشد و بر اساس ضریبی از سرمایه فوت تعریف می شود. که می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت عادی بیمه شده باشد.
-با داشتن پوشش ازکارافتادگی و نقص عضو می توانید هزینه های ناشی از حوادثی را که در طول مدت بیمه نامه برای بیمه شده اتفاق می افتد، تا سقف ۵درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد سرمایه فوت می باشد که در جدول بیمه عمر کاملا آورده می شود.
-داشتن پوشش معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم به هر علت برای بیمه شدگان از سن ۱۵ تا ۶۰ سال قبل ارائه می باشد.
-پوشش امراض، برای ۵ دسته از بیماری ها از قبیل انواع سرطان، سکته قلبی و مغزی ، جراحی باز قلب و پیوند اعضای اصلی بدن می باشد. میزان خسارت پرداخت در این پوشش بر اساس حق بیمه پرداختی وی می باشد.
-پرداخت سود تضمینی برای دو سال اول ۱۶ درصد، برای دو سال بعد ۱۳ درصد، و برای ادامه دوره ۱۰درصد اضافه تر پرداخت میشود.

مزایای بیمه عمر معلم
-داشتن معافیت مالیاتی سرمایه و اندوخته بیمه عمر به هر اندازه که باشد
-امکان دریافت وام از محل اندوخته بیمه عمر بدون نیاز به ضامن
-تشکیل اندوخته سرمایه گذاری در طول مدت بیمه نامه
-معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه نامه
-امکان برداشت از اندوخته در زمانی که نیاز مادی به این بیمه نامه دارید