نوشته‌ها

بیمه عمر ایران

بیمه عمر و بازنشستگی ایران

داشتن آرامش خاطر  از لحاظ اقتصادی در زمان بازنشستگی از مهمترین نگرانی های همه افراد می باشد. چراکه در زمان بازنشستگی درآمد کم تر شده و هزینه های زندگی بیشتر می شود، و جبران همه این هزینه ها توسط حقوق بازنشستگی شاید سخت باشد. از این رو داشتن یک مستمری کنار این درآمد یک راحتی خیال را فراهم می کند.

شرایط بیمه عمر و بازنشستگی ایران:
قبل از خرید بیمه عمر و بازنشستگی باید همه شرایط بیمه عمر ایران را بررسی کرد.
حق بیمه پرداختی: برای انجام بیمه عمر و بازنشستگی باید حق بیمه ای را پرداخت نماید. بر اساس سال های انجام بیمه ای و میزان بازنشستگی که میخواهید داشته باشید، میزان حق بیمه پرداختی مشخص می شود. هر قدر میزان حق بیمه پرداختی بیشتر باشد میزان مستمری دریافتی برای زمان بازنشستگی نیز بیشتر خواهد بود.
اندوخته گذاری اولیه: شاید بیمه گذار بخواهد مبلغی را در همان ابتدای بیمه نامه به اندوخته خود پرداخت کند و میزان سرمایه گذاری شکل گرفته نیز بیشتر خواهد بود. هر فردی بر اساس توانایی مالی که دارد می تواند مبلغی را برای اندوخته بیمه نامه ای خود در نظر بگیرد و پرداخت نماید.
داشتن سرمایه فوت: بر اساس حق بیمه پرداخت هر فرد سرمایه فوتی نیز برای ان فرد در بیمه نامه عمرش محاسبه می شود . سرمایه فوت مبلغی است که در صورت فوت بیمه گذار به ذینفعان بیمه نامه وی پرداخت می شود. میزان سرمایه فوت می تواند ثابت و یا افزایشی باشد و با یک میزان مشخصی در طول بیمه نامه افزایش داشته باشد.

پوشش های مورد نیاز بیمه گذار: هر فردی بر اساس نیازهای بیمه ای که دارد پوشش های بیمه ای خود را انتخاب می کند. پوشش های بیمه عمر عبارتند از پوشش فوت عادی و پوشش فوت حادثی، پوشش نقص عضو و از کارافتادگی، پوشش هزینه های پزشکی و پوشش امراض خاص می تواند از پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشند.

خرید بیمه عمر و بازنشستگی ایران
خرید بیمه عمر و بازنشستگی می تواند در زمان بازنشستگی همراه خوبی برای بیمه گذاران باشد . بیمه نامه ای که هم پوشش دارد و هم مستمری برای زمان بازنشستگی خواهد بود. برای خرید بیمه عمر و بازنشستگی کافی است که با کارگزاری ما تماس گرفته و درخواست خرید و یا مشاوره خود را برای ما ارسال نمایید .

 

بیمه عمر ایران

مزایای بیمه عمر ایران

شرکت بیمه ایران نیز از شرکت هایی می باشد که بیمه عمر را ارائه می کند. بیمه عمر از بیمه نامه هایی می باشد که هم جنبه سرمایه گذاری دارد و هم پوشش بیمه ای . پوشش های بیمه ای بیمه عمر ایران : دریافت وام بدون ضامن ، پوشش سرمایه فوت طبیعی و حادثی ، پوشش ازکارافتادگی ، پوشش بیماری های خاص . همه شرکت های بیمه تقریبا بیمه های عمر شبیه هم را ارائه می کنند ، شاید داشتن بهترین بیمه عمر کار سختی باشد. اما با شناخت اینکه بیمه عمر چیست و انواع بیمه عمر کدامند می توانید به راحتی این انتخاب را انجام دهید.  اما انواع بیمه عمر در شرکت های بیمه به نام های مختلف پیشنهاد می شود ( بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد – بیمه عمر و پس انداز سامان – بیمه عمر و سرمایه گذاری مان – بیمه عمر و سرمایه گذاری ما – بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان و …).

این شرکت های بیمه طرح های بیمه ای مختلفی را ارائه می کنند مانند بیمه آتیه فرزندان یا بیمه مستمری زنان خانه دار و بیمه بازنشستگی ایران و سایر طرح های بیمه ای. همه این طرح ها هدفشان دو چیز است پوشش بیمه ای در کنار داشتن سرمایه گذاری. در بیمه عمر ایران نیز این شرایط برقرار  است. اینکه بیمه مان چیست باید بگوییم از طرح های بیمه عمر ایران است. مزایای بیمه عمر ایران همانند سایر بیمه ها می باشد که برخی از این موارد را می پردازیم:

پوشش سرمایه فوت : این پوشش بر اساس حق بیمه پرداختی شما محاسبه می شود.

پوشش امراض در بیمه عمر ایران شامل : سکته مغزی ، سکته قلبی ، جراحی قلب باز ، پیوند اعضای اصلی بیمه  و پوشش سرطان شامل غرامت انواع سرطان تا سقف معین میباشد.

یکی دیگر از پوششهای بیمه عمر ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه  :  این پوشش بدین معنا میباشد که اگر بیمه شده در اثر حادثه و یا ناگهانی دچار نقص عضو شود شرکت بیمه ایران تا پایان قرارداد اقساط باقی مانده بیمه شده را پرداخت می نماید.
پوشش معافیت از مالیات: حق بیمه عمر طبق قانون جزء هزینه های تایید شده ادارات مالیات می باشد که درآمد را می کاهد و باعث کاهش مالیات می گردد. سرمایه بیمه عمر نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد.
محاسبه بیمه عمر بر اساس بیمه ایران جدول انجام می شود ، در استعلام بیمه عمر ایران می توانید به راحتی اندوخته  خودتان را در جدول بیمه عمر ببینید و نیز میزان سایر پوشش ها برای مقایسه بین شرکت های بیمه را انجام دهید.