نوشته‌ها

بیمه عمر ایران

مزایای بیمه عمر ایران

شرکت بیمه ایران نیز از شرکت هایی می باشد که بیمه عمر را ارائه می کند. بیمه عمر از بیمه نامه هایی می باشد که هم جنبه سرمایه گذاری دارد و هم پوشش بیمه ای . پوشش های بیمه ای بیمه عمر ایران : دریافت وام بدون ضامن ، پوشش سرمایه فوت طبیعی و حادثی ، پوشش ازکارافتادگی ، پوشش بیماری های خاص . همه شرکت های بیمه تقریبا بیمه های عمر شبیه هم را ارائه می کنند ، شاید داشتن بهترین بیمه عمر کار سختی باشد. اما با شناخت اینکه بیمه عمر چیست و انواع بیمه عمر کدامند می توانید به راحتی این انتخاب را انجام دهید.  اما انواع بیمه عمر در شرکت های بیمه به نام های مختلف پیشنهاد می شود ( بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد – بیمه عمر و پس انداز سامان – بیمه عمر و سرمایه گذاری مان – بیمه عمر و سرمایه گذاری ما – بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان و …).

این شرکت های بیمه طرح های بیمه ای مختلفی را ارائه می کنند مانند بیمه آتیه فرزندان یا بیمه مستمری زنان خانه دار و بیمه بازنشستگی ایران و سایر طرح های بیمه ای. همه این طرح ها هدفشان دو چیز است پوشش بیمه ای در کنار داشتن سرمایه گذاری. در بیمه عمر ایران نیز این شرایط برقرار  است. اینکه بیمه مان چیست باید بگوییم از طرح های بیمه عمر ایران است. مزایای بیمه عمر ایران همانند سایر بیمه ها می باشد که برخی از این موارد را می پردازیم:

پوشش سرمایه فوت : این پوشش بر اساس حق بیمه پرداختی شما محاسبه می شود.

پوشش امراض در بیمه عمر ایران شامل : سکته مغزی ، سکته قلبی ، جراحی قلب باز ، پیوند اعضای اصلی بیمه  و پوشش سرطان شامل غرامت انواع سرطان تا سقف معین میباشد.

یکی دیگر از پوششهای بیمه عمر ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه  :  این پوشش بدین معنا میباشد که اگر بیمه شده در اثر حادثه و یا ناگهانی دچار نقص عضو شود شرکت بیمه ایران تا پایان قرارداد اقساط باقی مانده بیمه شده را پرداخت می نماید.
پوشش معافیت از مالیات: حق بیمه عمر طبق قانون جزء هزینه های تایید شده ادارات مالیات می باشد که درآمد را می کاهد و باعث کاهش مالیات می گردد. سرمایه بیمه عمر نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد.
محاسبه بیمه عمر بر اساس بیمه ایران جدول انجام می شود ، در استعلام بیمه عمر ایران می توانید به راحتی اندوخته  خودتان را در جدول بیمه عمر ببینید و نیز میزان سایر پوشش ها برای مقایسه بین شرکت های بیمه را انجام دهید.