نوشته‌ها

بیمه عمر آسیا

مزایای بیمه عمر آسیا

یکی از انواع بیمه نامه های اشخاصی که قابلیت سرمایه گذاری دارد بیمه نامه جامع عمر و پس انداز  بیمه آسیا می باشد که علاوه بر برخورداری از مزایای بیمه ای قابلیت سرمایه گذاری و پس انداز را دارد که می توانید  از این پس انداز برای هزینه خرید مسکن ، هزینه های تحصیلی و یا حتی برای هزینه های بیماری های خاص استفاده نمایید که تمامی این موارد از مزایای بیمه عمر می باشد . امکان استعلام بیمه عمر بر اساس جدول بیمه عمر ی که  شما بر اساس شرایط خودتان دریافت می کنید وجود دارد.  برخی از شرایط بیمه عمر آسیا  به شرح زیر می باشد :
-انعطاف در تغییر برخی از شرایط مانند حق بیمه و سرمایه

-برخورداری از مزایای سرمایه گذاری سود آور
-پرداخت وام به بیمه گذار بدون نیاز به ضامن
-امکان تعدیل میزان حق بیمه  پرداختی ، سرمایه فوت
-پرداخت سود مشارکتی و تضمینی
-معاف بودن بیمه نامه عمر از پرداخت مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم
-امکان انتخاب مدت بیمه نامه از ۵ تا ۳۰ سال
-امکان افزایش سرمایه تا ۱۵ برابر حق بیمه سالانه
-داشتن پوشش فوت طبیعی و حادثی تا ۳ برابر حق بیمه سالانه
-پوشش ازکارافتادگی دائم و نقص عضو
– پوشش تکمیلی هزینه پزشکی ناشی از حادثه
-پوشش تکمیلی برای بیماری های خاص

برخی دیگر از مواردی که در بیمه عمر آسیا تحت پوشش می باشند : دفاع مشروع بیمه شده ، غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد اسیدی ، ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم و گزیدگی ، اقدام برای نجات اشخاص از خطر.
استثنائات بیمه نامه عمر آسیا :
زمین لـرزه ، آتشفشان ، هـدایت هرگونه موتور سیکلت دنده ای ، ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، ســوارکاری ، قایقــرانی ، هــدایت و یا سرنشینی هواپیمای آمــوزشی اکتشـافی و غیرتجاری ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای ) ، هـدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات و کایت یا سایر وسایل نقلیه پرواز بدون موتور همه این موارد جزء استثنائات بیمه نامه می باشد ولی در صورت توافق شرکت بیمه تحت پوشش قرار می گیرد. ارائه بهترین بیمه عمر هدف همه شرکت های بیمه است و سعی خودشان را دارند که مزایای بیمه عمر خود را افزایش دهند تا رضایت بیمه گذاران را جلب نماید.