نوشته‌ها

بیمه جامع عمر آسیا

استعلام بیمه عمر آسیا

داشتن سرمایه گذاری با هر مبلغی می تواند از دغدغه های برنامه ریزی برای آینده هر فردی باشد. سرمایه گذاری که پوشش های بیمه ای کاملی را هم برای دارنده اش فراهم می کند. بیمه عمر آسیا یکی از انواع بیمه نامه های عمر است که می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

شرایط بیمه عمر آسیا
سن بیمه گذار: در این قسمت باید تاریخ تولد شناسنامه ای فرد وارد شود، سن بیمه گذار در محاسبه بیمه عمر اهمیت بسیاری دارد چراکه هم در بحث سرمایه گذاری و هم در استفاده از پوشش های بیمه عمر مهم می باشد.

مدت بیمه نامه: مدت بیمه نامه عمر معمولا از ۵ تا ۳۰ سال می باشد. شرایط سنی بیمه عمر متفاوت می باشد. معمولا همه افراد تا ۶۵ سالگی می توانند بیمه نامه عمر خریداری نمایند و برای داشتن سود دهی بالا بهتر است که در سنین پایین این بیمه نامه خریداری شود.

حق بیمه عمر: برای داشتن بیمه نامه عمر هر ساله حق بیمه ای پرداخت می شود. در بیمه نامه عمر آسیا برای همه حق بیمه های پرداختی سود تضمین و سود مشارکتی پرداخت می شود، در پایان هر سال می توانید مجموع حق بیمه ای پرداختی و سود های پرداختی به صورت یکجا بر اساس جدول بیمه ای مشاهده نمایید.

روش پرداخت حق بیمه عمر: برای پرداخت حق بیمه عمر چند روش وجود دارد. شما می توانید حق بیمه نامه عمر تان را به صورت یکجا و سالانه، ماهه، شش ماهه و سه ماهه پرداخت نمایید. البته بر اساس محاسبات بیمه  ای بهترین روش پرداخت حق بیمه، پرداخت حق بیمه به صورت سالانه است که برای سود دهی سود بالایی را برای بیمه گذار خواهد داشت.

افزایش حق بیمه: پرداخت حق بیمه افزایشی با مدل پرداخت تعدیل دار می تواند از گزینه های مهم در پرداخت حق بیمه باشد که بتواند سود دهی بالایی را داشته و فرد بتواند در این سرمایه گذاری در مقابل تورم سود بالایی را داشته باشد.

پوشش های بیمه عمر در بیمه عمر آسیا

پوشش سرمایه فوت عادی
سرمایه فوت در بیمه نامه عمر اولین و مهمترین پوششی است که برای بیمه گذاران ارائه می شود. سقف سرمایه فوت در بیمه عمر آسیا ۲۰۰ میلیون تومان می باشد که به ذینفعان بیمه نامه واریز می شود. میزان این سرمایه فوت بستگی به حق بیمه پرداختی وی دارد.
پوشش فوت حادثی
اگر بیمه گذار  در اثر حادثه  فوت نماید به ذینفعان بیمه نامه علاوه بر مبلغ فوت طبیعی فوت حادثی هم تعلق می گیرد. تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان می توانید از سرمایه فوت در اثر حادثه را از محل بیمه عمر دریافت نمایید.

سرمایه امراض خاص: بیمه عمر آسیا برای ۵ دسته از بیماری ها از قبیل سکته قلبی و مغزی، سرطان ، پیوند اعضای اصلی بدن و جراحی باز قلب را شامل می شود. میزان سقف تعهدات سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۰ میلون تومان می باشد.
اگر بیمه‌گزار در مدت‌ زمان قرارداد بیمه نامه عمر دچار حادثه شود، در صورت داشتن این بیمه نامه می تواند از مزایای این بیمه نامه استفاده کنید.
پرداخت هزینه های  پزشکی: پوشش هزینه های بستری و پزشکی تا سقف ۲۰ میلیون تومان توسط بیمه آسیا به بیمه گذاران پرداخت می شود. اگر بیمه گذار این پوشش را انتخاب نماید می تواند از این پوشش استفاده نماید.

برای آشنایی بیشتر با انواع بیمه نامه های عمر می توانید با بخش پشتیبانی بیمه های عمر تماس بگیرید.

بیمه عمر آسیا

مزایای بیمه عمر آسیا

یکی از انواع بیمه نامه های اشخاصی که قابلیت سرمایه گذاری دارد بیمه نامه جامع عمر و پس انداز  بیمه آسیا می باشد که علاوه بر برخورداری از مزایای بیمه ای قابلیت سرمایه گذاری و پس انداز را دارد که می توانید  از این پس انداز برای هزینه خرید مسکن ، هزینه های تحصیلی و یا حتی برای هزینه های بیماری های خاص استفاده نمایید که تمامی این موارد از مزایای بیمه عمر می باشد . امکان استعلام بیمه عمر بر اساس جدول بیمه عمر ی که  شما بر اساس شرایط خودتان دریافت می کنید وجود دارد.  برخی از شرایط بیمه عمر آسیا  به شرح زیر می باشد :
-انعطاف در تغییر برخی از شرایط مانند حق بیمه و سرمایه

-برخورداری از مزایای سرمایه گذاری سود آور
-پرداخت وام به بیمه گذار بدون نیاز به ضامن
-امکان تعدیل میزان حق بیمه  پرداختی ، سرمایه فوت
-پرداخت سود مشارکتی و تضمینی
-معاف بودن بیمه نامه عمر از پرداخت مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم
-امکان انتخاب مدت بیمه نامه از ۵ تا ۳۰ سال
-امکان افزایش سرمایه تا ۱۵ برابر حق بیمه سالانه
-داشتن پوشش فوت طبیعی و حادثی تا ۳ برابر حق بیمه سالانه
-پوشش ازکارافتادگی دائم و نقص عضو
– پوشش تکمیلی هزینه پزشکی ناشی از حادثه
-پوشش تکمیلی برای بیماری های خاص

برخی دیگر از مواردی که در بیمه عمر آسیا تحت پوشش می باشند : دفاع مشروع بیمه شده ، غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد اسیدی ، ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم و گزیدگی ، اقدام برای نجات اشخاص از خطر.
استثنائات بیمه نامه عمر آسیا :
زمین لـرزه ، آتشفشان ، هـدایت هرگونه موتور سیکلت دنده ای ، ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، ســوارکاری ، قایقــرانی ، هــدایت و یا سرنشینی هواپیمای آمــوزشی اکتشـافی و غیرتجاری ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای ) ، هـدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات و کایت یا سایر وسایل نقلیه پرواز بدون موتور همه این موارد جزء استثنائات بیمه نامه می باشد ولی در صورت توافق شرکت بیمه تحت پوشش قرار می گیرد. ارائه بهترین بیمه عمر هدف همه شرکت های بیمه است و سعی خودشان را دارند که مزایای بیمه عمر خود را افزایش دهند تا رضایت بیمه گذاران را جلب نماید.