شرایط و مزایای ویژه بیمه عمر و سرمایه گذاری:

همه بیمه های عمر که از طرف شرکتهای مختلف ارائه می شوند کاملا انعطاف پذیر بوده و تمامی شرایط بیمه عمر در طی قرار داد قابل تغییر می باشد و بر اساس شرایط و نیاز های شما طراحی می گردد.


در نحوه پس انداز و پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه گذاری :

 مبلغ حق بیمه:

انتخاب مبلغ حق بیمه عمر و سرمایه گذاری به عهده بیمه گذار می باشد و فرد هر مبلغی را می تواند بر اساس شرایط مالی خود برای بیمه عمر و سرمایه گذاری خود انتخاب کرده و از مزایای بیمه عمر استفاده نماید.

نحوه پرداخت :

انتخاب روش پرداختی برای پرداخت حق بیمه عمر نیز می تواند ماهانه یا سالانه باشد، که هر دو روش پرداختی به انتخاب خود بیمه گذار میباشد.
 نکته :در نظر داشته باشید که در پرداخت سالانه پس انداز پایان بیمه نامه شما بیشتر خواهد بود.

مدت بیمه عمر و سرمایه گذاری:

مدت  بیمه عمر و سرمایه گذاری معمولا  ۳۰ ساله می باشد ولی هر فرد بهتر است مدت بیمه نامه را با توجه به شرایط خود تعیین کند .

نکته :در طول قرارداد امکان تغییر مدت قرار داد وجود دارد.

الگوی پرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری:

در بیمه نامه های عمر با توجه به جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری که دارند می توانید برای کم کردن اثرات تورمی بیمه نامه ، حق بیمه تعدیلی (افزایشی و یا کاهشی) را انتخاب نموده و مبلغ بیشتری را پرداخت نمایید.

برداشت از اندوخته:

شما می توانید از اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری تا سقف ۹۰ درصد اندوخته برداشت نمایید.

دریافت وام:

شما می‌توانید از سال دوم بیمه نامه  تا ۹۰ درصد اندوخته بیمه نامه خود وام  بدون ضامن و وثیقه دریافت نمایید.

امکان دریافت وام بدون ضامن و بدون وثیقه:

مبلغ حق بیمه شما که به صورت اندوخته و پس انداز در بیمه عمر و سرمایه گذاری شکل گرفته است و دارایی شما در بیمه عمر و سرمایه گذاری محسوب می گردد و شما می توانید تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه خود وام دریافت نمایید.
این وام به این دلیل که به راحتی پرداخت می گردد و نیاز به ضامن و وثیقه ندارد در مواقع ضروری به پس انداز به شما کمک می نماید که بتوانید از سرمایه خود برداشتتت نمایید و اینکه پوشش های بیمه ایی برای بیمه شده وجود خواهد داشت.

ضمانت سودآوری مشارکت در منافع
حداقل میزان سود بر روی این بیمه نامه در دو سال اول ۱۶ درصد و بصورت تضمین شده می باشد و شرکت های بیمه ایی توانمند با توجه به توان و مشاورین اقتصادی قدر خود حق بیمه های حاصل از این بیمه نامه ها را سرمایه گذاری می نمایند و بدین ترتیب علاوه بر تضمین سود در ابتدای قرارداد سود سالانه ۹۰۰ درصد منافع حاصل از سرمایه گذاری را بین بیمه گذاران بیمه های عمر و سرمایه گذاری تقسیم می نمایند و سرمایه آنان را بدین ترتیب سالانه تعدیل می نمایند.

شرایط و میزان وام :
وام بر روی بیمه عمر و سرمایه گذاری در کمترین زمان ممکن و بدون هیچ شرایط و تشریفات اداری مزبوط به وام های بانکی و فقط با توجه به حساب اندوخته این بیمهه نامه تا میزان ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه می باشد.قابل توجه است که نرخ تسهیلات وام بیش از نرخ سود محاسباتی برای سرمایه بیمه نامه است.

اختصاص سرمایه حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری به دیگری:

در بیمه عمر و سرمایه گذاری فرد می تواند اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خود در این بیمه نامه را بنا به خواسته خود و آنطور که مایل است به هر فرد دیگری اختصاص دهد.

معافیت مالیاتی:

سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری از معافیت مالیاتی برخوردار می باشد این سرمایه به هر میزان که باشد شامل این قانون می باشد و سرمایه بیمه عمر ، درامد شامل مالیات نخواهد بود و همچنین سرمایه های بیمه فوت به هر علت و سرمایه بیمه عمر فوت به علت حادثه قابل پرداخت به ذینفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.
-با توجه به قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۳۶ سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری به طور کامل از پرداخت مالیات معاف می باشد.
-با توجه به ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند (۲-ج) مبالغی که از بابت بیمه عمر پرداخت می گردد جزو هزینه های قابل قبول شرکت ها و موسسات ازز نظرر مالیات به حساب می آیند.

تعیین ذینفع توسط بیمه گذار:

یکی از مزایای بیمه عمر ،تعیین استفاده کنندگان (ذینفع)توسط خود بیمه گذار و بیمه شده می باشد بدین تریتب این شما هستید که می توانید استفادکنندگان بیمه عمر خود را با میزان سهم هر کدام را مشخص نمایید و حتی در طی سالهای بیمه ایی نسبت به تغییر آن نیز مجاز می باشید.

شرایط سنی بیمه بیمه شده:
این بیمه نامه برای نوزادان یک ماهه تا فرد ۷۰ساله انجام می شود[/av_one_halff]


شرایط و مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری:

-دریافت وام بدون ضامن یکی از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد که هر فردی میتواند تا ۹۰ درصد اندوخته خود را از پایان سال دوم بدون تشریفات اضافی اداری وام دریافت نماید.

-معاف بودن از پرداخت مالیات از دیگر مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد.

-دسترسی به اندوخته بیمه نامه

– پرداخت حق بیمه عمر می تواند سالانه یا  ماهانه باشد . امکان انعطاف پذیری درنحوه  پرداخت حق بیمه از مزایای  این بیمه نامه می باشد.

-هر ساله به حق بیمه عمر و سرمایه گذاری که فرد پرداخت میکند سود تضمینی پرداخت می شود و این سود تضمینی باعث تشکیل یک پس انداز خوب برای شما می گردد.

-امکان بازخریدی برای بیمه عمر وجود دارد و هر فرد به هر دلیلی تمایل به ادامه بیمه نامه نداشته باشد می تواند بیمه عمر خود را بازخرید نماید.

ارزش بازخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری:

از مزایای بیمه عمر ، بازخریدی این بمه نامه با شما می باشد و شما می توانید قبل از اتمام قرارداد نسبت به بازخریدی بیمه عمر و سرمایه گذاری خود اقدام نمایید .


مطالب مرتبط

پوشش بیمه تکمیل درمان

بیمه مستمری زنان خانه دار

پس انداز طلایی فرزندان