فرم خرید آنلاین و اینترنتی بیمه عمر و تامین آتیه 

مراحل خرید بیمه عمر  در تکمیل فرم به شرح زیر می باشد :

۱-قبول شرایط ثبت نام
۲-ثبت اطلاعات بیمه گذار و بیمه شده
۳-انتخاب و تکمیل شرایط و پوشش های مورد تقاضا
۴-انتخاب و تکمیل مدت بیمه و مبلغ پرداختی
۵- تکمیل اطلاعات تماس

صحت اطلاعات ابرازی شما مبنای پوشش بیمه عمر شما است. اگر اطلاعات داده شده ناقص یا غلط باشد تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اید و هنگام بروز حادثه مشمول دریافت خسارت نمی شوید لذا در تکمیل اطلاعات بطور صحیح کاملا دقت نمائید.

از شما تقاضا می‏گردد به کلیه پرسشهای این پیشنهاد جواب کامل ارائه نماید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید زیرا صحت این جوابها و کامل بودن آن شرط اصلی معتبر بودن قرارداد بیمه عمری است که بر اساس این فرم صادر می‏گردد.

شما می توانید پس از طی مراحل فوق و دریافت کد پیگیری وضعیت بیمه نامه خریداری شده را از طریق شماره تلفن ۸۸۲۴۷۰۱۷ پیگیری فرمایید.

زمان مورد نیاز جهت تکمیل اطلاعات حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه می باشد.

لطفا با حوصله و دقت کافی فرم را تکمیل نمایید.