بیمه مستمری و بازنستگی:

چرا بیمه مستمری و بازنشستگی ؟

در چرخه زندگی و با گذر زمان ، در زمان کهنسالی و با پایان یافتن دوره کاری در سازمان دولتی و خصوصی، با افزایش هزینه های زندگی داشتن  یک کمک مالی برای فرد می تواند گرهی از مشکلاتش را باز نماید و شاید بتواند اضطراب و نگرانی های این دوره را کاهش دهد تا در این دوره بتواند آسایش بیشتری را برای خود ایجاد نماید و بهترین استفاده را از این دوران زندگی ببردبیمه عمر، بیمه زندگی ، بیمه آتیه ،تمامی این بیمه نامه ها از بیمه هایی می باشند که همه افراد می توانند برای تامین آینده خود داشته باشند. بیمه مستمری و بازنشستگی نیز از طرح های بیمه ای می باشد که ار طرف شرکت های بیمه ای ارائه می شود که می تواند برای همه دردسر های این دوران یک کمکی باشد.


هدف از بیمه مستمری و بازنشستگی:
بازنشستگی و بررسی وضعیت مالی این دوره و تامین مالی از صندوق های بازنشستگی برای داشتن یک زندگی متوسط برای همه افرادی که در این مرحله از زندگی هستند می تواند سخت باشد. طراحی بیمه بازنشستگی (بیمه مستمری )و داشتن یک اندوخته خوب مالی در آن زمان  در صورت نیاز تبدیل ان اندوخته به مستمری ماهانه یک طرح عالی بیمه ای است که از طرف شرکت های بیمه ای ارائه می شود.

پس اندازی که شما با داشتن این بیمه در دوران بازنشستگی شکل می گیرد می تواند برای مواردی مانند تامین هزینه های تحصیلی فرزندانتان ، هزینه تهیه جهیزیه،  هزینه های درمانی و … استفاده نمایید.


در دوران بازنشستگی چقدر نقدینگی لازم می باشد؟

در دوران بازنشستگی چقدر درآمد لازم است؟

با ورود به دوران بازنشستگی و کاهش درآمد های فرد ، برای اینکه فرد بتواند روال زندگی قبل از بازنشستگی را داشته باشد با توجه به هزینه های غیرمترقبه ای که در این دوران ممکن است پیش آید داشتن یک مستمری که کنار درامد بازنشستگی یک کمک مالی برای هر فردی می شود.بیمه مستمری (بیمه بازنشستگی) کمکی برای جبران می باشد.


پوشش های بیمه مستمری و بیمه بازنشستگی:

  • پوشش بیماری
  • از کارافتادگی
  • بیمه فوت
  • بیمه حادثه
  • پوشش حادثه (طرح جدید)
  • دریافت وام

پوشش بیماری ها:

در پوشش بیماری های خاص که بصورت بلاعوض می باشد ، یکی از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد که فرد بیمه شده می تواند از آن بهرمند گردد..

پوشش امراض خاص تا سن ۶۰ سالگی فرد بیمه شده را در قبال هزینه های سنگین درمانی مورد تعهد این بیمه نامه تا سقف مشخص سرمایه بیمه ایی قابل ارائه از سوی شرکت بیمه پوشش می دهد.

بیماری های تحت پوشش:

-سکته قلبی
-سکته مغزی
-جراحی قلب باز
-پیوند اعضای اصلی بدن
-سرطان


حق بیمه ، بیمه مستمری (بیمه بازنشستگی):

شما با پرداخت ماهی ۱۰۰ هزار تومان می توانید این بیمه نامه را شروع نمایید و در هر بازه از قرارداد می توانید  مبلغ بیمه نامه خود را افزایش یا کاهش دهید.


 

مطالب مرتبط

پوشش های درمانی و مکمل

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه زنان خانه دار

بیمه عمر مشترک

بیمه عمر طرح خانواده