بیمه عمر گروهی:

شرکت های بیمه ای در کنار انجام بیمه های عمر و سرمایه گذاری انفرادی بیمه های گروهی را برای شرکت ها و موسسات مختلف ارائه می دهند، امور رفاهی سازمانها و شرکت ها می توانند با توجه به برآورد هزینه های بیمه از مزایای خاص این بیمه نامه ها را در جهت آرامش خاطر و رفاه کارکنان خود استفاده نمایند. با استفاده از این بیمه نامه می توانند بیمه های عمر  را هم در جهت سرمایه گذاری و هم در جهت داشتن پوشش های فوت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان انجام دهند.قابل توجه هست که بدین ترتیب به جای بیمه عمر ساده زمانی که هر سال در کنار بیمه درمان برداشته می شود با بیمه عمر و سرمایه گذاری هم کارکنان از پوشش بیمه عمر و حادثه برخوردار هستند و هم از مزایای کامل تر بیمه عمر و سرمایه گذاری نسبت به بیمه عمر ساده زمانی و هم سرمایه حق بیمه برای آنها هر سال پس انداز می گردد. که در نهایت می توانند بر روی این بیمه پس انداز قابل توجهی در پایان بیمه داشته باشند.


تعهدات این بیمه نامه:

-پوشش فوت به هر علت
-پوشش حادثه
-پوشش از کارافتادگی
-پوشش امراض خاص کمک هزینه بلاعوض
-نرخ حق بیمه  نیز با توجه به نیاز های افراد تعیین می شود.
-مدت بیمه نامه نیز به درخواست خود فرد انجام می شود.
-حق بیمه پس انداز می گردد.

مزایای بیمه عمر :

-امکان تقسیط نرخ حق بیمه سالانه
-امکان افزایش و یا کاهش میزان حق بیمه هر فرد
-عدم انجام آزمایشات پزشکی
-حق بیمه مناسب


شرایط استفاده از بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک :
-یک حق بیمه و داشتن دو پوشش بیمه ای
-تمامی پوشش ها برای هر دو فرد منظور می شود

شما می توانید استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری خود را دریافت نمایید و یا برای دریافت مشاوره رایگان برای انجام بیمه های عمر گروهی با مرکز مشاوره تخصصی عمر تماس بگیرید.


مطالب مرتبط

پوشش های درمانی و مکمل

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه آتیه فرزندان

بیمه مستمری و بازنشستگی