بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک:( بیمه عمر مشترک )

بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک  (بیمه عمر مشترک ) یکی از طرح های موفق بیمه عمر در کشور ما می باشد این طرح در شرکت های بیمه ایی محدودی ارائه می گردد و در آن شما با داشتن یک بیمه نامه می توانید دو نفر را تحت پوشش قرار دهید . در بیمه عمر مشترک همه شرایط بیمه عمر انفرادی به صورت کامل برای هر دو نفر که با هم به صورت مشترک این بیمه نامه رادارند منظور می شود و همه پوشش های بیمه ای برای هر دو نفر برقرار می باشد.

شما با داشتن بیمه نامه عمر و سرمایه گزاری مشترک هم یک پس انداز ایمن نموده ایید و همبنطور همزمان دو نفر تحت پوشش بیمه عمرو سرمایه گذاری قرار میگیرند.


شرایط کلی بیمه نامه عمر و آتیه

مبلغ حق بیمه:

 هر فردی با توجه به شرایط اقتصادی خودش می تواند از سرمایه گذاری بیمه عمر و تامین آتیه استفاده نماید. از مهمترین ویژگی های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری منعطف بودن مبلغ حق بیمه عمر است که در طول مدت بیمه می تواند افزایش یا کاهش یابد.

نحوه پرداخت :

حق بیمه  به درخواست بیمه گذار می تواند سالانه یا ماهانه پرداخت گردد. حق بیمه پرداختی می تواند مبلغ ثابت باشد یا با یک نرخ معین و با توجه به توانایی خود فرد بین ۵ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

 

سن بیمه شده:

برای بیمه عمر محدودیت سنی وجود نداردو تمامی افراد تا سن ۷۰ سالگی می تواند تحت پوشش قرار گیرند.

معافیت مالیاتی:

سرمایه فوتی که برای بیمه عمر منظور می شود معاف از پرداخت مالیات می باشد و در صورت فوت فرد مشمول مالیات بر ارث می باشد.


مطالب مرتبط

پوشش های درمانی و مکمل

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه مستمری و بازنشستگی

بیمه آتیه فرزندان

بیمه عمر و آتیه طرح خانواده