بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج):

وارد شدن در مقوله ازدواج در مسیر زندگی همواره با مسئولیت ها و در پی آن مشکلاتی همراه بوده و حال مشکلات مالی یکی از مهمترین این مسائل می باشد. صندوق های بانکی در تلاش بوده اند تا با برنامه ریزی های مالی -بیمه ایی تا حدودی توانسته این مشکل را حل نماید حال این راه حل ها علی رغم مشکلات و درد سرهای دیگری که داشته تا حدودی توانسته هزینه های موجود را پوشش دهد. با بیمه ازدواج (بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج) شرکت  های بیمه ای با ارائه خدماتی به بیمه شدگان در تلاشند در جهت افزایش رضایتمندی همه بیمه گذاران خود با یکدیگر رقابت نمایند.


هدف از ارائه بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج):

انجام تحصیلات خوب و هزینه های مسکن و حتی یک مراسم ساده ازدواج هزینه های زیادی دارد که با افزایش تورم این هزینه ها بیشتر و بیشتر می شود.  شرکت های بیمه ای طرح بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج) را برای تامین سرمایه و داشتن پوشش های بیمه ای در جهت توسعه خدمات بیمه ای ارائه می نمایند.


شرایط بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج):

بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج) تمامی پوشش های  بیمه عمر و سرمایه گذاری را دارا می باشد و در کنار این پوشش ها برخی از شرکت های بیمه ای، پوشش ها ی اضافی را به صورت زیر به بیمه گذاران ارائه می دهد:

  1. کمک هزینه حق المشاوره قبل از ازدواج برای زوجین
  2. کمک هزینه برگزاری مراسم عقد وعروسی
  3. ارائه هزینه کنسل شدن مراسم عقدوعروسی به علت حوادث پیش بینی نشده
  4. پرداخت بخشی از هزینه تهیه جهیزیه
  5. پرداخت مهریه
  6. تامین کمک هزینه تامین مسکن
  7. تامین کمک هزینه تولد اولین نوزاد
  8. فوت بیمه شده

شرایط کلی بیمه ازدواج (بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج):

-حق بیمه لازمه برای انجام بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج)به درخواست  خود بیمه گذار می باشد و هر فردی در طی بیمه نامه می تواند این مبلغ را افزایش یا دهد.

-نحوه پرداخت بیمه نامه به صورت سالانه می باشد و در پایان سررسید هر سال با پرداخت حق بیمه تمدید می شود.

-سن بیمه شده هم با توجه به شرایط بیمه نامه می باشد

-مدت بیمه هم به انتخاب خود بیمه گذار انتخاب می شود.


مزایای سرمایه گذاری در بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج):

-در کنار داشتن  یک سرمایه گذاری مناسبی را نیز انجام می دهید.

-هزینه های خرید جهیزیه وازدواج را برای شما تامین می نمایید.

-بیمه ازدواج(بیمه عمر و تامین هزینه های ازدواج)به علت داشتن ویژگی های عالی بیمه ای که هم برای خودتان و خانوادتان دارد از لحاظ سرمایه گذاری نیز می تواند یک پشتوانه خوب مالی باشد.

نکته :برای افراد متاهل بیمه نامه دیگری که بسیار می تواند پوشش بیمه ایی خوبی باشد بیمه عمر و سرمایه گذاری به تنهایی برای هر یک از زوجین می باشد و همچنین ارجح به همه  بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک است که با بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک و با پرداخت یک حق بیمه بطور همزمان دو نفر از مزایای بیمه عمر بهره مند می گردند. یا از بیمه نامه عمر طرح خانواده استفاده نمایید.


شرایط کلی بیمه نامه عمر و آتیه

نحوه پرداخت :

حق بیمه  به درخواست بیمه گذار می تواند سالانه یا ماهانه پرداخت گردد. حق بیمه پرداختی می تواند مبلغ ثابت باشد یا با یک نرخ معین و با توجه به توانایی خود فرد بین ۵ تا ۲۵ درصد افزایش یابد

مبلغ حق بیمه:

هر فردی با توجه به شرایط اقتصادی خودش می تواند از سرمایه گذاری بیمه عمر و تامین آتیه استفاده نماید. از مهمترین ویژگی های بیمهنامه عمر و سرمایه گذاری منعطف بودن مبلغ حق بیمه عمر است که در طول مدت بیمه می تواند افزایش یا کاهش یابد.

سن بیمه شده:

برای بیمه عمر محدودیت سنی وجود نداردو تمامی افراد تا سن ۷۰ سالگی می تواند تحت پوشش قرار گیرند.

معافیت مالیاتی:

سرمایه فوتی که برای بیمه عمر منظور می شود معاف از پرداخت مالیات می باشد و در صورت فوت فرد مشمول مالیات بر ارث می باشد.

 

 

 

 

 


مطالب مرتبط