بیمه عمر و آتیه طرح خانواده

 طرح های بیمه ای جدید که از طرف شرکت های بیمه ای در بیمه عمر انجام می شود ، یکی از این بیمه نامه ها بیمه عمر طرح خانواده می باشد که برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به بیمه گذاران ارائه می شود.

 


بیمه عمر و آتیه طرح خانواده چیست؟

در بیمه عمر و آتیه طرح خانواده با پرداخت یک حق بیمه تمامی اعضای خانواده خود را تحت پوشش قرار می دهد و از تمامی مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند.این طرح تقریبا طرح پیشنهادی و ارائه شده تنها از سوی یک شرکت بیمه می باشد.


تفاوت بیمه عمر خانواده با بیمه عمر انفرادی

تفاوت بیمه عمر و آتیه طرح خانواده با بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی فقط در تعداد اعضای تحت پوشش بیمه  نامه می باشد و از لحاظ پوشش بیمه نامه هیچ تفاوتی با هم ندارد.
در صورتیکه امکان ارائه بیمه عمر و آتیه طرح خانواده نبود. طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک یک طرح پیشنهادی برای دو نفر از اعضای یک خانواده به صورت همزمان می باشد.

اگر می خواهید برای خودتان و یا هر فرد دیگری جدول بیمه ای را مشاهده کرده و تصمیم گیری راحتی را انجام دهید. می توانید برای کار استعلام جدول بیمه عمر را  دریافت نمایید و برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.


مطالب مرتبط

پوشش های درمانی و مکمل

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه تامین آتیه فرزندان

بیمه مستمری و بازنشستگی

بیمه ازدواج جوانان