به چه میزان به بیمه عمر و سرمایه گذاری نیاز دارید؟

در انجام بیمه نامه های عمر باید چند نکته را مد نظر داشته باشیم که با توجه به این نکته ها  بیمه عمر را تهیه کنیم:

۱-بیمه عمری که تهیه می کنید برای چه منظوری است فقط برای داشتن بهترین پوشش بیمه عمر و شرایط بیمه عمر یا برای انجام سرمایه گذاری یا برای هر دو مورد.

۲-برای هر سنی و برای شرایط هر فردی مبلغ حق بیمه متفاوت می باشد باید برای هر فرد یک بیمه نامه متفاوت در حق بیمه داشته باشیم. به عنوان مثال بیمه عمری که برای یک فرد با سن ۱۵ سال انجام می شود با میزان بیمه عمر و سرمایه گذاری که برای  فرد ۳۵ ساله انجام می شود از لحاط نتیجه بیمه نامه ای متفاوت می باشد.

۳-از چه طرح بیمه ای برای انجام بیمه عمر می خواهید استفاده نمایید. معرفی طرح های بیمه عمر  کاملا در این بخش انجام گرفته است. با مطالعه این طرح  ها می توانید بهترین بیمه عمر و سرمایه گذاری را متناسب با نیاز های خود انتخاب نمایید.

۴-چه پوشش های بیمه عمر را می خواهید برای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود داشته باشید. با توجه به پوشش های انتخابی مبالغ جزئی بر روی حق بیمه در نظر گرفته می شود. این پوشش ها ارزنده و مناسب طراحی گردیده است.

۵-شاید یک بیمه عمر را قبلا تهیه کرده باشید و الان به دنبال داشتن بیمه نامه دیگری هستید برای این موضوع نیز حتما بیمه نامه ها را در شرکت های مختلف مقایسه نمایید تا میزان بیمه عمر و سرمایه گذاری  دوم را انتخاب نمایید.

۵-بعد از این شرایط می توانید استعلام بیمه نامه عمر خود را داشته باشید .