تماس با ما

فرم تماس با کارگزاری بیمه – خدمات مشاوره بیمه عمر

بخش کارشناسی و مشاوره بیمه عمر کارگزاری بیمه 

راه های ارتباطی با ما

آدرس :
تهران : کوی نصر ، خیابان شهید علیالی غربی ، پلاک ۵۹، طبقه ۵ واحد ۹٫

کد پستی : ۱۴۴۷۷۸۳۶۶۹

تلفن :۸۸۲۴۳۸۲۸
دپارتمان پاسخگویی و مشاوره بیمه های عمر :
خطوط ویژه مشاورین بیمه های عمر

۰۲۱-۸۸۲۴۳۸۲۸
 

دپارتمان جذب و آموزش نمایندگان :
مرکز تخصصی آموزش بیمه عمر و تامین آتیه

۰۲۱-۸۸۲۴۳۸۲۸
۰۲۱-۸۸۲۴۷۰۱۸
ارسال فاکس: داخلی ۱۰۲پست الکترونیک :
مدیریت سایت : bimeomrr@gmail.com